INFÀNCIA

Les polítiques de suport a la infància són imprescindibles per garantir des d’un bon principi la igualtat d’oportunitats. Invertir en infància a curt termini ens donarà com a resultat una reducció de les desigualtat a llarg termini. Cal culminar, doncs, totes aquelles accions polítiques que van en la direcció d’impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents.

 • Atenció a la infància des de les competències de l’ajuntament. Centrar-nos en aspectes “immediats”
 • Ser un ajuntament pioner amb la conciliació horària. Facilitar la conciliació d’horaris entre pares i fills per als treballadors gestionats des de l’Ajuntament.
 • Activitats extraescolars:
  • Contacontes de amb horaris més flexibles i una oferta àmplia
  • Més oferta d’activitats i espais d’esbarjo assequibles subvencionats per l’Ajuntament.
  • Activitats de lleure de competició que reben diners per part de l’Ajuntamet. Modificar el reglament de subvencions per aquelles activitats que son inclusives a tots nivells. Penalitzar les subvencions pels clubs que en període formatiu fan fora a membres.

 

BIBLIOTECA

 • Millora dels horaris. Adaptar els horaris de la biblioteca per optimitzar el seu rendiment per part de la ciutadania.
 • En èpoques no escolars, potenciar les activitats de lleure i cultura als espais de la biblioteca

 

ESPAIS PÚBLICS

 • Espais públics verds:
  • Instal·lació de mobiliari Street Workout a diferents espais públics distribuïts per tot el municipi.
  • Ampliar l’espai per vianants de la carretera de Cerdanyola a Sant Cugat per encabir-hi les diferents activitats de lleure i esport que es practiquen.
  • Espais públics verds més inclusius per a totes les edats.
  • Remodelació urbanística dels parcs de la ciutat en conjunt.
  • Garantir un parc gran, cuidat i versàtil per a tots els Barris.
 • Espais públics tancats:
  • Ampliar la oferta d’espais públics on desenvolupar activitats de lleure o associatius.

 

JOVENTUT

 • En matèria de salut sexual garantir la màxima informació i serveis pels joves.
  • Garantir informació sobre VIH i ITS desenvolupant campanyes efectives que arribin de forma eficaç a la gent jove.
  • Crear serveis que disposin dels recursos necessaris per vetllar per la salut sexuals dels joves ( atenció directa i informada pel que fa a embarassos no desitjats, Infeccions de Transmissió Sexual, …
 • Prevenir i actuar davant la LGTBI-fòbia, especialment en l’adolescència i joventut. Realitzar estudis que revelin l’índex de LGTBfòbia mitjançant enquestes anònimes a l’alumnat i segons els resultats crear un projecte de prevenció a les escoles i instituts.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats pels joves. Oferta àmplia de beques per a les persones que ho necessitin arribant on no ho fessin els ajuts del Ministeri o la Generalitat
 • Ajudar a construir una societat més igualitària per a les dones.
  • Establir mecanismes per garantir els drets de les dones joves.
  • Donar suport a les iniciatives de prevenció, detecció i eradicació de la violència de gènere.
  • Suport a les entitats juvenils que treballen en l’àmbit de gènere i facilitar la connexió amb els centres educatius per realitzar formacions dirigides a l’alumnat i professorat.
 • Garantir el dret a l’habitatge de les persones joves
  • Crear nous projectes d’habitatge social amb reserva per a menors de 30 anys.
  • Crear un nou projecte d’habitatge just per a joves per contrarestar l’explotació per part del mercat.
  • Garantir als joves de Cerdanyola un habitatge digne per evitar la fuga cap a altres poblacions.
 • Relació més estreta amb la UAB:
  • Fomentar convenis de pràctiques a Cerdanyola per estudis universitaris.
  • Creació de projectes Universitat-Ajuntament per la millora del municipi.

 

Voleu fer alguna aportació?