Us informem que el nostre segon regidor, que el ministeri ens assigna, balla segons els comptes de l’Ajuntament.

Fins dimecres a la reunió de la Junta Electoral de Zona no podrem confirmar si en tindrem dos o un.