El Ple d’octubre va servir per aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2024. Amb un increment d’11 milions d’euros, atribuït a l’actualització de preus de consums, sous i contractes, i sense projectes il·lusionants, s’aprova amb els vots de la majoria absoluta del PSC.

A continuació podeu veure la intervenció del nostre portaveu, Joan Sánchez Braut, a la sessió plenària.

I la rèplica:

Aquí teniu la transcripció:

“El nostre grup no donarà suport a aquest pressupost.

Increment d’11 milions d’euros respecte a l’any passat. Però ja ho vam dir al Ple de les ordenances:

  • L’increment ve majoritàriament per l’augment de despesa de personal.
  • Per l’increment acumulat des del 2022 dels consums energètics.
  • Per l’actualització de contractes vençuts.

I això vindrien a ser aquests 11 milions d’euros d’increment. El 2022 ja va passar, però la pròrroga del pressupost del 2022 ens ho ha portat ara tot de cop.

És clar, ens fa gràcia quan diuen que s’avança en cohesió social, en activitat econòmica local o en recollida i neteja de l’espai públic.

La pregunta és en què s’avança? Hi ha projectes nous? Inversions interessants? No els hem sabut veure.

Més aviat és que s’incrementa en cohesió social, activitat econòmica i espai públic, perquè els augments per consums, personal i contractes, afecten més aquestes àrees. Restem això de cada servei i veurem realment el que s’avança. Poc i en molts casos gens.

És a dir, és un pressupost continuista, com els va agradar a vostès dir des del 2019 fins al 2022. I en algun moment del passat mandat ens vam felicitar, que fossin continuistes. Però perquè això implicava que no volien trencar res i que els canvis, necessaris, serien graduals.

Però cinc anys després, el pressupost continua sent continuista. Això sí, afectat per l’increment de costos de la vida.

Cap projecte nou, cap mesura interessant per a la ciutadania… si no són, ja ho vam dir al Ple d’ordenances, els augments de dotació per a festes. Que ja sabem que a la gent li agraden. Però la gent és adulta i sap que hi ha d’haver prioritats.

I el govern suposo que ho sap, però entenem que no són les mateixes prioritats. Si no, no s’explica que per sufragar aquestes despeses hagin optat per apujar impostos i no hagin fet, o no ho hem sabut veure, un esforç de contenció.

Per tant, l’Ajuntament continuarà fent el que ha vingut fent aquests quatre anys: atendre l’immediat i les urgències i complir les seves obligacions, amb una estructura que treu fum i que demana canvis a crits, perquè ja està costant massa que la feina surti.

La lentitud en les tramitacions, els inacabables reconeixements d’obligacions, els contractes pendents d’actualitzar, la baixa execució de les inversions… Molts deures per fer en totes les àrees… És un símptoma que l’organització no funciona i no veiem senyals de millora. I aquesta hauria de ser la prioritat.

No estic dient res que vostès no sàpiguen, segur. Per tant, aprofitin la conjuntura del Ple i siguin valents.

En el passat mandat ens van tenir al costat per aprovar uns comptes no gaire diferents d’aquests. De fet, la mateixa interventora ja diu que tot plegat és un copia-enganxa dels anteriors. Però és clar, la nostra intenció no era perpetuar aquesta manera de fer.

Precisament, la nostra recepta era apostar per projectes estratègics que generessin dinàmiques positives per a la ciutat d’avui i per al futur. El Pla Estratègic que vam consensuar tots marcava força el camí. I no el veiem en aquest pressupost.

Crec que és a la memòria, però també els ho llegit en premsa, diu que ens han presentat el pressupost perquè hi féssim propostes, lògicament, perquè ens els féssim nostres i hi donéssim suport. Però, és clar, amb tan poc marge i la impossibilitat de dotar res o gairebé res econòmicament.

I sí, al pressupost i al Pla d’inversions es pot veure alguna reminiscència dels acords que van signar amb Junts:

  • hi ha encara aquells 400.000€ per a l’adquisició de les dues parcel·les de Can Canaletes.
  • Hi ha aquells 200.000€ -torno a recordar, pactats amb Esquerra- per al Pla de Polígons, que sí que tenim.

Però fa l’efecte que això és arqueologia.

Si realment volien el nostre vot, haurien d’haver demostrat que es creien el que vam acordar. I sense que els ho demanéssim. Per exemple:

  • Augmentant la inversió per al Parc Arqueològic, per tal de poder fer una negociació seriosa amb la propietat.
  • Augmentant la dotació per al Pla de Polígons amb una quantitat més propera a la realitat, encara que fos en diversos anys.
  • Pressupostant la campanya de conscienciació per al desamiantat. Una campanya que vam pactar a la Taula de l’amiant per dur-la a terme el 2022. La Taula no s’ha tornat a reunir.
  • Fent que l’Oficina de Promoció Empresarial es convertís en un ens dinàmic per atraure inversions i millorar les condicions del teixit econòmic local i no en uns altre ens merament administratiu.

En definitiva, demostrant que aquells acords continuen vius, malgrat que la necessitat d’acord ja hagi desaparegut.

Tampoc no volem però, que s’ho prenguin com una esmena a la totalitat, sinó que els encoratgem a millorar.

Ja els hem donat algunes pistes de per on creiem que hauríem d’anar com a Ajuntament. Vostès facin el que creguin. I anem parlant.

Gràcies.