El Ple ordinari de gener va servir per aprovar inicialment l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions, que entrarà en vigor el juliol vinent, però que no multarà fins el gener de 2025 -una part dels vehicles sense etiqueta ambiental- i juliol de 2025 -tots els vehicles sense etiqueta ambiental.

El punt només va tenir el vot favorable del govern del PSC. Junts, Guanyem i En Comú Podem s’hi van abstenir, mentre que ERC, PP i VPX hi van votar en contra.

A contiuació, transcrivim la intervenció del nostre portaveu, Joan Sánchez Braut:

“La qüestió de la Zona de Baixes Emissions ens genera bàsicament escepticisme.

Evidentment, trobem necessari reduir les emissions dels vehicles i d’altres, a tot arreu i especialment a les zones urbanes, per millorar ambientalment i en salut.

I, a més, és una mesura que ens ve imposada i que l’hem de fer. I que, de fet, de fet, ja anem tard.

Per tant no ens hi oposarem, però som molt escèptics:

  • Perquè generarà tants problemes que cap govern, ni l’europeu, no la farà complir. Ara hi ha relativament pocs vehicles afectats. Però un dia seran els de la B. I els de la C? Quants anys hauran de passar?
  • Així, creiem que hi ha un gran risc que acabi com una mesura cosmètica, a base de moratòries inacabables i excepcions per a tots els casos. 

  • I, sobretot, perquè per fer viable aquest sistema, caldria emprendre mesures que cap administració, de cap color polític, està duent a terme, per manca de voluntat política o perquè s’escapa de les seves possibilitats.

  • Parlem d’una aposta descomunal pel transport públic. De grans projectes i infraestructures, com el tramvia o el tròlei que uneixi tot el Vallès Sud, parlem de noves línies de ferrocarril que uneixin amb Barcelona les parts desateses de la comarca, parlem d’omplir el país i les ciutats de línies urbanes i interurbanes amb cobertures i freqüències que facin innecessari el cotxe.

  • Caldria liderar aquí i on calgui un transport públic extens i les inversions necessàries per fer-lo realitat en un marge raonable de temps.

  • I, per acabar-ho d’arrodonir, caldria pensar entre tots com s’ajuda les persones que no podran canviar de vehicle, com s’endreça la distribució de mercaderies i com es planifica la mobilitat de la ciutat de forma sostenible. I aquí cal tornar a recordar la necessitat d’un pla de Mobilitat.

  • Només així serà creïble i viable la Zona de Baixes Emissions. I no veiem avenços ni indicis que això hagi de canviar.

Per això som escèptics. Però entenem que s’ha de fer. I l’ideal seria que el nostre govern i els governs que té per sobre entenguin que, només aprovant avui la ZBE de Cerdanyola, no millorarà la qualitat de l’aire de la nostra ciutat i que, per tant, no és una medalla que justifiqui grans festes.

Entenguin que és un punt de partida que ens obliga a molt.

Per tant, amb aquest escepticisme, i amb l’esperança d’equivocar-nos, avui ens abstindrem.”