Les Fontetes, per nombre de població, condicionants urbanístics i perfil socio-econòmic, és un barri que mereix especial atenció. Per això proposem:

Obrir debat sobre la reforma de l’Av. Primavera com l’eix comercial que ja és, tenint present la qualitat de l’espai públic, l’eliminació de barreres arquitectòniques, els espais per a vianants, el trànsit i l’aparcament.

 Inventari de locals buits al barri per aplicar polítiques de dinamització comercial.

Estudiar i tenir present la proposta veïnal de construir un pàrquing soterrat a la Pl. Velázquez.

Ampliació del pont Av. Primavera per convertir-lo en una plaça sobre el riu que desemboqui al Pla de les Alzines i al mercat.

Habilitació d’espai a la parada d’autobusos, amb un vial extra per a la parada de més d’un vehicle.