Cerdanyola és una ciutat amb greus problemes ambientals, fruit de la seva pertinença a l’Àrea Metropolitana i d’herències tòxiques del passat. Tot això amenaça en major o menor mesura la salut de la ciutadania i cal treballar per minimitzar al màxim els riscos.

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle són les causants de l’augment de la temperatura global, a causa del qual el clima de la Terra està canviant i s’estan produint episodis meteorològics molt més severs en zones amb climes més suaus, com és l’exemple de Catalunya.

En qualsevol cas, l’Ajuntament ha de ser molt actiu en les tasques de control i promoure pràctiques sostenibles i mesures per reduir la petjada ambiental.

• Impulsar de forma continua i planificada d’una millora dels edificis municipals siguin mediambientalment sostenibles, amb actuacions per a l’eficiència energètica i mitjançant l’ús de sistemes renovables instal·lats als propis edificis i adquirint la totalitat de l’electricitat amb certificat d’origen verd.

• Planificar el camí cap a la transició energètica, amb un programa de priorització d’inversions en energia a 4 anys, posant l’accent en les inversions que donen més resultat a més curt termini.

 • Impuls de les comunitats energètiques. Creació de cooperatives amb ajuntament i ciutadania que actuïn com a comunitats energètiques, en les que l’ajuntament faci d’organitzador i administrador però la presidència i el consell rector sigui dels socis cooperativistes.
 • Promoció de fotovoltaica en teulades per a compartir l’energia autogenerada amb les cooperatives.
 • Posar el sostre municipal a disposició de la ciutadania per fer energia social compartida pel veïnat. Un impuls publico-privat per oferir autoproducció a tots els veïns amb plantes solars a totes les teulades d’edificis públics de la ciutat, creant comunitats energètiques.
 • Crear una comunitat virtual on es comparteixin informacions com ara preus d’energia, comercialitzadores, estadístiques d’ús i preus per saber si pagues o uses més que els veïns,…
 • Millora dels incentius fiscals via bonificació d’IBI d’inversions en ús eficient de l’energia i renovables.
 • o Crear un programa d’economia col·laborativa per a la mobilitat personal compartida i el seu complement amb el transport col·lectiu.
 • Creació de la figura del defensor del servei energètic (un servei d’assessorament que vehiculi queixes, conflictes i demandes dels veïns envers les distribuïdores i comercialitzadores).
 •  Interlocució i arbitratge entre veïns i promotors renovables.
 • Programes específics per a la substitució de calderes de gas i gasoil per a usos tèrmics en edificis, públics i privats per substituir-los a sistemes en base a renovables: fotovoltaica, solar tèrmica, bombes de calor, etc.
 • Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de zero emissions (elèctric), tant a nivell fiscal com per zones d’aparcament preferents a les ciutats, i establir una xarxa local de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Incorporar noves tecnologies de trànsit a la xarxa local que permetin una gestió eficient i segura de la congestió viària en els horaris d’alta demanda, així com també de la seva interacció amb els vianants i amb les places d’aparcament, tot desenvolupant el model smart mobility.
 • Millorar el transport públic en aquelles àrees on és deficient per afavorir-ne l’ús. Estudiar noves possibles línies i connexions, i revisar les freqüències.
 • Reclamar la substitució de la flota de busos urbans i interurbans contaminants per nous vehicles elèctrics.
 • Instal·lar lluminàries eficients i dinàmiques que regulin la intensitat de llum segons la posició i el trànsit.
 • Optar per una economia circular en què prevalgui la reducció, la reutilització i el reciclatge en tots els esdeveniments i accions locals.

• Impulsar sistemes de recollida selectiva per arribar als objectius comunitaris (55% selectiva el 2025, 60% 2030 i 65% el 2035), amb total transparència i participació dels veïns de cada sector. Defensarem el model porta a porta a les zones residencials i el dels contenidors intel·ligents a les zones més denses.

• Impulsar mesures de foment de la recollida selectiva i prevenció i reducció del malbaratament alimentari.

• Impulsar plans directors de polígons on es potenciïn les sinergies en matèria d’energia, canvi climàtic i circularitat.

• Promoció de la descarbonització sense malmetre teixit productiu ni el perjudici de les persones. Cal generar confiança en l’impuls de les energies renovables.

• Treballar per establir sistemes de medició i control per detectar les fonts principals de contaminació: aire, aigua, soroll, amiant.
• Detecció dels punts negres on hi ha contaminació produïda per vehicles i indústries: semàfors, polígons industrials.

• Cal reduir el soroll als nostres carrers i places de dia i de nit. Causes: cotxes, motos, música de bars musicals i altaveus a l’aire lliure.

• Convocatòria periòdica de la Taula de l’amiant.

• Campanyes periòdiques per informar sobre el risc de l’amiant i els recursos existents per eliminar-lo.

• Liderar el problema de l’amiant més enllà del municipi. Fer el seguiment, visibilitzar el problema i donar suport als malalts. Informació i integració en un punt d’atenció municipal a l’abast de tothom dels recursos disponibles.

COLLSEROLA

El Parc de Collserola és el pulmó de l’Àrea Metropolitana i una bona part es troba dins del nostre terme municipal. És, per tant, la nostra responsabilitat oferir la màxima col·laboració i implicació al Consorci del Parc de Collserola.

• Reconeixement i visibilització de la qualitat de vida i els valors que aporta. Pedagogia i difusió.

• Elaboració d’un Pla de protecció i recuperació de fonts, masies i monuments singulars que es trobin malmesos o en estat precari.

• Reforçament dels cinturons verds a l’entorn del parc i les zones de transició com el Parc de Canaletes, el Parc de la Riera. Millora dels manteniments.

• Incrementar els recursos per a la prevenció d’incendis.

• Potenciar i reclamar la creació de mosaics agroforestals que trenquin amb la continuïtat del bosc recuperant l’activitat agrícola a Collserola.

• Facilitar com a Ajuntament la instal·lació d’un centre logístic de biomassa que doni sortida aquest recurs renovable amb l’objectiu de crear des de la proximitat productes i materials aptes per a la construcció i productes energètics.

• Instar al Consorci del Parc Collserola a incentivar la cooperació público-privada en la gestió agroforestal per facilitar l’aclarida d’arbres tant a les parcel·les de titularitat pública com les privades.

• Potenciar la ramaderia al Parc, garantint la implantació d’un ramat permanent per a la gestió agroforestals de zones obertes i franges de prevenció d’incendis, que també pugui pasturar a Montflorit i Can Cerdà.

• Posar en marxa i fer el seguiment de l’aplicació del DUPROCIM -Pla de Protecció Civil- als nuclis de muntanya de Can Cerdà i Montflorit, duent a terme simulacres d’evacuació i confinament.

• Informar als veïns de les zones forestals informant d’allò que cal fer per preparar les parcel·les per l’època d’elevat risc d’incendi forestal i en cas d’incendi.

• Crear una estratègia de formació i informació destinada a tot el veïnat que viu al Parc Natural de Collserola amb l’objectiu de tenir una ciutadania que actuï amb prevenció i responsabilitat en totes les fases del Pla INFOCAT.

• Augmentar la periodicitat del manteniment de les franges de protecció dels nuclis de població amb contacte amb la massa forestal.

• Instar els propietaris de parcel·les no edificades a mantenir-les en les condicions que determina el D123/2005.

• Endegar un programa de control dels senglars, per tal d’assolir una població adequada a la capacitat del territori de Collserola, i minimitzar els danys sobre les persones, la fauna i la vegetació.

• Vetllar perquè tots els visitants del Parc compleixen les normes, amb especial atenció als mals usos que es fan dels corriols per part dels ciclistes.

• Impulsar el Parc Arqueològic de Can Canaletes, vinculat i connectat amb el Museu i al Poblat Ibèric i Can Coll, amb criteris de respecte a l’entorn natural proper.