Junts per Cerdanyola presentem una moció de suport a Pablo Hasél, conjuntament amb ERC i Guanyem. La primera intenció va ser entrar una moció proposada per l’AMI. Tanmateix, en assabentar-nos que a l’Ajuntament de Barcelona Junts, ERC, PSC i Comuns havien acordat una moció conjunta, vam decidir presentar la mateixa, convençuts que al nostre Ple també podria tirar endavant i el nostre Ajuntament es posicionaria al costat de la llibertat d’expressió. Ho veurem. Aquí, el text de la moció.

MOCIÓ  PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JXC, ERC I GUANYEMC-AMUNT DE SUPORT A PABLO HASÉL

Atès que la llibertat d’opinió i expressió és el dret de tot individu a expressar lliurement les seves idees i opinions, dret fonamental recollit a l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Atès que el cantant Pablo Hasél ha estat condemnat a una pena de presó de 9 mesos i un dia per un delicte d’enaltiment al terrorisme i injúries a la corona, i que els fets delictius pels que va ser condemnat van consistir en la publicació de 64 tuits i una cançó al canal youtube durant els anys 2014-2016.

Atès que l’Audiència Nacional ha ordenat l’ingrés immediat a presó del cantant per aquests fets.

Atès que organitzacions internacionals com la ONG Amnistia Internacional ha alertat que els delictes d’enaltiment del terrorisme, injúries contra la corona i les institucions de l’Estat i d’ofensa contra els sentiments religiosos haurien de desaparèixer del Codi Penal per ser contraris a drets fonamentals.

Atès que es tracta de tipus penals obsolets, no ajustats al mateix text constitucional i impropis d’una democràcia.

Atès que diferents formacions polítiques ja estan plantejant una reforma del Codi Penal amb la finalitat de protegir la llibertat d’expressió i la derogació d’aquests delictes.

Atès que més de 200 personalitats del cinema, televisió, teatre i música també han signat un manifest demanant la llibertat del cantant i denuncien que l’Estat espanyol encapçala la llista dels països que més artistes han represaliat pel contingut de les seves cançons.

El Ple ACORDA

Primer. REFERMAR el compromís amb la defensa de la llibertat d’opinió i expressió i de tots els drets fonamentals dels ciutadans.

Segon. CONDEMNAR la pena de presó imposada al cantant Pablo Hasél per les lletres de les seves cançons.

Tercer. PROMOURE una modificació del Codi Penal per a que els delictes relacionats amb la llibertat d’expressió només se sancionin si suposen clarament un risc per a l’ordre públic o incitin a la violència, però que en cap cas impliquin una pena de presó com la imposada al cantant Pablo Hasél.

Quart. COMUNICAR aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu.