Montflorit és un barri amb necessitats compartides amb la resta de nuclis de Cerdanyola, com ara la millora del manteniment de l’espai públic, però també té necessitats específiques, fruit de la seva particular ubicació. Cal la màxima participació i proactivitat en el Consorci del Parc de Collserola.

 • Estudiar la construcció d’una variant de la carretera de Montflorit, enllaçant amb l’Av. de la UAB.
 • Treballar per la reubicació de les línies elèctriques que passen per sobre del barri.
 • Elaboració del Pla de Seguretat contra incendis a Montflorit-Muntanya. Estudiar la possibilitat d’introduir un ramat d’ovelles per a l’eliminació del sotabosc. Difondre el dret a llenya amb el Consorci del Parc de Collserola com a eina per mantenir net el bosc i reduir el risc d’incendis.
 • Acondicionament i millora de la riera de Sant Cugat com a espai natural i zona de passeig i oci esportiu. Vetllar per tal que l’ACA faci el manteniment acurat de la riera, que en preservi l’estat i en controli la contaminació.
 • Reforç de la seguretat al barri. Garantir una il•luminació pública suficient que no entri en conflicte amb la voluntat d’evitar la contaminació lumínica.
 • Reforç dels manteniments a tots els carrers del barri. Prioritat per a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Garantir la ubicació de mobiliari urbà suficient: papereres i bancs.
 • Potenciació del Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Olivé com a eina d’atracció de turisme. Pla d’accessos al Museu que podria incloure la possibilitat d’escales mecàniques.
 • Impulsar el Parc Arqueològic de Can Canaletes, vinculat i connectat amb el Museu i el Poblat Ibèric i els nous jaciments arqueològics que s’han d’anar obrint en els pròxims anys.
 • Millorar l’accés per a vianants del pont de Montflorit.
 • Explorar amb el veïnat la possibilitat de revisió del PGM a Montflorit per incorporar opcions de bifamiliar i plurifamiliar de baixa densitat sense modificar el límit edificable ni el volum, per potenciar el manteniment demogràfic del barri de ciutat jardí de la mateixa manera que es planteja a Bellaterra.
 • Instal•lació de contenidors per a residus orgànics voluminosos provinents del manteniment de jardins per ser reaprofitat com a compost per les zones ajardinades de la ciutat.
 • Millorar i ampliar el servei d’autobús urbà a la part de muntanya de Montflorit. Servei de minibusos.