Article publicat al Cerdanyola al Dia núm. 2012, el 4 de gener de 2024