Article publicat al Cerdanyola al Dia núm. 1999, el 4 d’octubre de 2023