Aquest és un dels dos barris històrics de Cerdanyola i actualment s’ha convertit en un territori amb dèficits que cal abordar conjuntament amb l’Ajuntament de Ripollet.

 

Sent un espai de competències compartides amb altres administracions, es fa imprescindible la recerca de col·laboracions i de consensos, per convertir aquest espai ara oblidat en un barri més habitable i amable per als seus residents.

 

Per tant, es fa necessari:

 

Elaborar un Pla Urbanístic i de millora urbana de la zona i que alhora endreci les activitats precàries.

 

Pacificació del trànsit de la carretera de Barcelona. Augment del nombre de semàfors. Construcció d’una rotonda a l’accés sud a Salvador Espriu.

Coordinació amb l’Ajuntament de Ripollet per al desviament dels transports de mercaderies que s’adrecen al polígon del carrer Molí d’en Xec. Actualment hi accedeixen des del centre comercial Baricentro.

Posar especial cura en el manteniment de l’espai públic, garantint papereres, bancs, arbrat i un enllumenat suficients.

Garantir la seguretat i salubritat dels solars i naus abandonats.

Estudiar la possibilitat de crear zones verdes.

Incrementar la presència de patrulles de la Policia Local.

Apostar per un pacte amb l’Ajuntament de Ripollet per impulsar la transformació urbanística del sector carretera de Barcelona-Uralita.

Transformació i rehabilitació urbana d’aquest sector amb nous habitatges, oficines i espais comercials, que uneixin la Farigola i els Quatre Cantons Pont Vell, garantint amplitud de voreres, zones enjardinades i espais comunals de qualitat.

Apostar per rellançar el patrimoni arquitectònic modificant el PGM a l’àmbit de les fàbriques Roviralta-Uralita.

Adquirir i rehabilitar la nau principal d’Uralita per traslladar-hi el Servei de formació Ocupacional i de Promoció Econòmica, impulsant des del sector públic la transformació del barri.

Preveure l’habilitació d’un espai de trobada d’entitats i col·lectius de la zona que pogués funcionar com a centre cívic.

Promoció d’HPO de lloguer a la zona de la Ford i C/ Salvador Espriu.