Junts va presentar al Ple de novembre la moció aprovada per la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la qual es va sumar com a proposant el grup d’Esquerra, i que es va aprovar amb els vots de tots els grups, tret del PP, que hi va votar en cotra, i VOX, que s’hi va abstenir.

El text recull que en els darrers deu anys, els ens locals, Ajuntaments, consells comarcals i EMDs, han anat patint crisis i acumulat lleis contra l‘autonomia local (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la COVID-19. Però també la reforma de la plusvàlua.

Tot això ha agreujat la manca de recursos, l’atribució d’obligacions sense finançament, i els ha obligat a esforçar-se per reduir l’endeutament públic.

Els governs Europeu, Estatal i Català han oblidat l’obligada llei de finances locals, i han habilitat mesures restrictives per reduir el deute creient que ho compensen amb subvencions que no solucionen el dèficit de finançament.

És per això, que entre d’altres es proposa una reforma estructural del finançament dels ens locals que n’asseguri la suficiència financera, que s’habiliti mentrestant un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l’Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, i la prestació de serveis impropis.

També es reivindica un nou sistema de finançament que acabi amb el dèficit fiscal.

I, a més, s’insta el Govern de l’Estat a derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i també a suavitzar i flexibilitzar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera.

I finalment, es reclama al Govern de la Generalitat que treballi conjuntament amb les entitats municipalistes els continguts de l’avantprojecte de Llei de Governs i Finances locals de Catalunya.