La seguretat i la resposta a les emergències s’han de preservar de forma prioritària, ja que són imprescindibles per garantir els drets i les llibertats de les persones.

Les ocupacions delinqüencials organitzades i les que generen problemes de convivència; els problemes vinculats a un determinat oci nocturn, les agressions contra les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, el tràfic d’estupefaents i les “botellades”, són situacions que generen sensació d’inseguretat entre la ciutadana. I, a més, hem de tenir presents els reptes derivats del canvi climàtic, amb incidents que cal atendre.

Defensem les polítiques de seguretat des d’una perspectiva integral, en la qual han d’intervenir els diferents actors del municipi. En aquest sentit, l’urbanisme, els serveis socials, el manteniment de la via pública, la circulació vial, o els conflictes entre veïns, s’han de poder abordar des d’una perspectiva social i amb equips de mediació, en lloc de posar tot el pes en l’àmbit policial.

Per tot plegat, caldrà treballar en tres eixos: disminució dels delictes que més preocupen, potenciació de la presència policial (policies locals, vigilants quan calgui i coordinació amb el Cos de Mossos d’Esquadra), i manteniment de l’espai públic per evitar la degradació.


Àrea de policia i seguretat ciutadana

– Apostem per la policia local i vigilants quan sigui necessari. Amb més presència i visibilitat al carrer.

– Més recursos a la policia local. És necessari disposar de més efectius amb més recursos i millor formació. Cal convocar oposicions per cobrir les necessitats de la ciutat.

– Millorar les condicions laborals de la Policia Local, per equiparar-les a les de les policies de ciutats semblants de l’entorn, i evitar que marxin de la nostra ciutat.

– Col·laboració i coordinació. Entre Mossos d’Esquadra i policies locals. La coordinació entre l’Ajuntament i Mossos quan no hi hagi policia local ni vigilants serà primordial.

– Treballarem per disminuir les ocupacions delictives i les que generen problemes de convivència, gràcies a la nova normativa que ha aprovat el Parlament de Catalunya, a proposta de Junts, i que dona més instruments als ajuntaments.

– Promocionarem la importància de la policia davant de tots els col·lectius de la societat.

– Lluitarem contra el consum de drogues entre els joves.

– Posarem en marxa l’App Seguretat, amb una funcionalitat adreçada exclusivament als comerços: un botó virtual per emetre una alarma silenciosa i avisar la Policia Local si al seu establiment es produeix un incident relacionat amb la seguretat. En segona fase, estudiar la possibilitat d’estendre-la a tota la ciutadania.


Àrea d’emergències, protecció civil i resiliència

– Recursos municipals. Incrementarem els recursos dedicats a la protecció civil i les emergències del municipi. La prevenció disminueix els impactes, sent la primera intervenció crítica perquè l’emergència tingui el menor impacte possible.

– Organitzats davant la incertesa. Dotarem els recursos necessaris perquè es municipi tingui l’estructura preparada per respondre a qualsevol emergència. A més, posarem en valor i impulsarem el voluntariat d’emergència, que té un paper important en la primera resposta municipal.

– Canvi climàtic i municipis. Vetllarem per fer efectives les mesures contra els efectes negatius del canvi climàtic (sequera, incendis forestals, fenòmens meteorològics extrems…) per reduir-ne els impactes.

– Desenvoluparem programes de formació en emergències a la població.

– Vetllarem per l’actualització permanent del plans d’emergència municipals.


Àrea d’urbanisme – Seguretat a l’espai públic

– Esforç per tal de pacificar l’espai públic entre els diferents usos, com per exemple el patinet, els skate, etc.

– Els espais s’han de dissenyar de forma que facilitin la vida diària de les persones, disminueixin l’impacte de riscos com inundacions o onades de calor, facilitin la convivència diària i les activitats socials i econòmiques.

– Aturarem i previndrem la degradació.

– Impulsarem la videovigilància (càmeres de seguretat).

– Treballarem en campanyes de conscienciació a la població.

– Potenciarem els camins escolars i zones de vianants segures.

– Incorporarem criteris de seguretat i resiliència en el disseny de l’espai públic.


Àrea de Serveis Socials – Seguretat de les persones

– Treballarem per tenir barris cohesionats socialment, amb entitats implicades amb el territori, integrant els diferents col·lectius que hi són.

– Cal establir línies d’ajudes per als col·lectius vulnerables, tenir-los presents en els plans d’emergències, així com establir formació per als policies.

– Treballarem perquè policies i serveis socials ofereixin respostes coordinades.- Impulsarem la formació de la policia en l’atenció social de les persones i l’atenció a la víctima.

– Impulsarem el treball conjunt entre cossos operatius (policia, protecció civil, bombers) amb les entitats socials davant de situacions d’emergència social.


Àrea de Ciberseguretat

• L’Ajuntament ha d’estar al dia en la gestió de la seva ciberseguretat, complint amb els requeriments d’aplicació.

• Davant l’increment dels ciberdelictes, l’ajuntament ha de donar consignes clares i noves eines als ciutadans a fi de garantir la conscienciació i l’autoprotecció.

• Impulsarem campanyes de ciberconscienació, sobretot destinades a col·lectius de risc com infants, joves i gent gran.

• Formarem el personal municipal, especialment la policia local, en ciberseguretat.


Seguretat privada

• Davant d’uns efectius policials limitats, la seguretat privada és un recurs complementari que s’ha de poder explorar. Entre d’altres pot servir per dotar un servei en espais i actes no previstos i que per la seva dimensió l’Ajuntament no pot fer front amb les seves dotacions policials, i que no sempre podrà tenir el suport suficient del cos de Mossos d’Esquadra.

• Establirem un treball fluid entre policia local, Activitats (llicències i permisos) i les regidories implicades per tal de determinar quines activitats serien susceptibles de realitzar-se amb seguretat privada.

• Estudiarem l’ús d’una aplicació mòbil per a la ciutadania amb la qual sigui la pròpia comunitat, amb l’ajuda del cos de Policia Local, la que faci més segurs els barris i el municipi.