El passat 10 de desembre va tenir lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Cerdanyola per al debat i votació del Pressupost per al 2022, que es va aprovar inicialment amb els vots dels GM del Partit dels Socialistes de Catalunya i En Comú Podem, els vots contraris d’Esquerra Republicana i Guanyem Cerdanyola, i les abstencions de Ciutadans, Partit Popular i Junts per Cerdanyola.

A continuació, transcrivim la intervenció del portaveu de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut, durant la sessió:

“Bon dia,

bé, de tots és sabut que ens els dos darrers pressupostos vam donar suport al govern de la ciutat. Els motius ja els vam explicar i resumits serien introduir diverses actuacions que creiem molt importants per a la ciutat i donar estabilitat al govern per poder enfrontar els nombrosos reptes que teníem i que tenim.

Del compliment dels acords n’estem moderadament satisfets, perquè tots avancen, però a un ritme desesperant. L’any passat ja vam ser comprensius, entenent que són actuacions de llarg recorregut, ambicioses i que demanen expedients complexos. I el COVID ho va entorpir tot. Per això vam apujar poc l’aposta per al 2021. La maquinària de l’Ajuntament no tenia, ni té a hores d’ara, els engranatges a punt. El que aleshores ens semblava una urgència, ara ens sembla una veritable emergència. Cal començar a veure resultats.

Bé, a tall ni que sigui informatiu, deixin-me repassar l’estat dels acords que vam signar en els dos passats pressupostos amb el govern.

  • Pel que fa al Pla Estratègic, al 2020 demanàvem que continuessin els treballs. Ara s’han acabat i el tenim aprovat. Bé, no té mèrit, perquè era un projecte ja començat al mandat anterior i que segurament ja era a l’agenda del govern. Però ara cal l’Oficina del Pla Estratègic i el Consell Plenari. Per veure que ens ho creiem. I no hi ha una partida específica.

En els temes vinculats al teixit econòmic, que valorem com a fonamentals per tenir una ciutat viable econòmicament, que pugui pagar tots els serveis que des de l’Ajuntament volem i hem d’oferir, creiem que hem anat molt lents, després de dos anys.

  • L’Oficina de Promoció Empresarial: Ara l’empresa d’Aleph hi està treballant coordinant-se amb els serveis implicats (empresa i Llicències d’Activitats i Coordinació General). S’estan elaborant el catàleg i les fitxes de tràmits i serveis. L’hauríem de tenir la primavera vinent. Sent optimistes.
  • S’ha aprovat en Junta de Govern el servei per a l’elaboració del Pla Director dels Polígons d’Activitat Econòmica i s’ha convocat la licitació. Qui guanyi haurà d’elaborar el pla.
  • Reforçar la dinamització comercial. Era genèric i tenim la Campanya de consum amb els vals de la Cambra de Comerç. Esperem les valoracions, però ni a nosaltres ni els comerciants amb qui hem parlat no la valoren gaire positivament.

Pel que fa al temes de Cultura:

  • Després d’un parèntesi amb les converses congelades amb la propietat de la masia de Cordelles, s’han reprès els contactes per veure com la masia pot passar ser de l’Ajuntament amb cost mínim per a la ciutat. Aquí el ritme el marca la propietat.
  • I l’adquisició de la finca de Can Canaletes per al Parc Arqueològic. Es van incorporar 400.000€ dels romanents per comprar-la. S’està negociant amb la propietat, i ja s’estan mantenint reunions amb les diferents administracions supramunicipals per presentar-los el projecte i demanar aportació econòmica. Aquest projecte potser no serà complet en vida nostra, però indiscutiblement cal avançar.
  • Finalment, la creació i convocatòria de la taula de l’amiant, que ja ha fet algunes reunions, i l’estudi del cens d’immobles amb fibrociment. Mapa de l’amiant. És una demanda de la Taula, que prèviament havíem acordat amb el govern. S’està licitant. S’han presentat les ofertes i ara cal triar-ne una i esperar que l’inici dels treballs no es demori gaire.

Pel que fa al segon objectiu: donar estabilitat al govern per trencar les dinàmiques de l’anterior mandat. N’estem moderadament satisfets. És cert que s’han trencat les dinàmiques de l’anterior mandat i s’ha guanyat estabilitat. Però també hi ha ajudat que el PSC era part del problema i ara li ha tocat passar a ser part de la solució. I ho ha pogut fer, d’entrada amb el nostre suport. Després han estat capaços d’ampliar el cercle d’amics i no ens en sentim gens gelosos, al contrari.

Però, caldria demanar-nos quin profit n’ha tret la ciutat d’aquesta pau política. Valorem molt la resolució, millor o pitjor, de diferents conflictes que tenia oberts Cerdanyola i que alguns reptes importants no restessin enquistats.

Tanmateix, continuem veient un pressupost continuista. Aquest és l’adjectiu que es va fer servir per als dos primers pressupostos del mandat. I ho vam valorar com a mesura de prudència, però si el tercer també ho és, on són els canvis, on és la seva marca?

Quins projectes hi ha que estableixin diferències per a la ciutat, més enllà dels que han acordat amb nosaltres? Si l’any que ve van a pròrroga de pressupostos, i també són continuistes, ¿quina serà doncs l’empremta del seu govern? La d’apagar focs, que és lloable i necessari, però no sabem si és gaire satisfactori.

I, d’entre les noves iniciatives que tenen la seva marca, n’hi ha que ens semblen arriscades i innecessàries, com l’aclamada zona taronja.

Els agraïm les diverses reunions i explicacions i les seves peticions que afegíssim noves propostes als acords que ja tenim pactats. La valoració de la gent de Junts ha estat que acabem tot el que tenim i que els instem a resoldre els problemes estructurals de la casa, que és el que la ciutadania es mereix i el personal municipal necessita. Aleshores podrem tirar endavant molts projectes, esperem.

Per tot això, ens abstindrem.