El Grup Municipal de Junts per Cerdanyola té seriosos dubtes des del principi sobre la idoneïtat de la substitució de la Zona Blava d’aparcament per la Zona Taronja

Entenem que és una mesura conservadora, paternalista i populista, que renuncia a gairebé 20 anys de conscienciar la ciutadania que l’aparcament en determinades zones de la ciutat té un sobrecost, més enllà dels impostos que cada ciutadà paga. És un sobrecost assumible per als propietaris de vehicles, que reverteix immediatament a favor de la ciutat.

Amb el nou sistema es deixen perdre centenars de milers d’euros que l’Ajuntament haurà de compensar, per aconseguir el que ja teníem: rotació de vehicles a les zones comercials. Per tant, és impropi afirmar que no té cost per a la ciutadania o que és gratuït aparcar a la zona taronja.

Conscients que no hi haurà marxa enrere en els propers anys, perquè es percebria com una greu equivocació del Govern, des del nostre grup hem optat per fer les següents aportacions, amb l’objectiu de millorar la Zona Taronja i minimitzar els problemes:

Ampliar el nombre de places d’aparcament amb regulació horària.

L’ampliació de la Zona Blava era complicada, atès que generava un rebuig inicial en els residents de la zona. Ara, amb aquest sistema “gratuït” creiem que podem ser més agosarats i crear més places regulades. L’Ajuntament no s’ha de limitar a mantenir un nombre semblant de places, movent-les d’un lloc a d’altres, sinó crear-ne allà on l’activitat comercial o cívica ho demani.

  • Carrers de Sant Enric des d’Anselm Clavé i Carrer Santa Maria. Eren zona blava però amb l’argument que tenien poca rotació s’han eliminat. Ara gairebé els mateixos cotxes ocupen aquestes places tota la setmana. Que hi hagi poca rotació no vol dir que els cotxes les ocupessin tot el dia, sinó, en tot cas, que sempre hi havia places disponibles. Aquests carrers donaven servei a tot el comerç i l’hostaleria de la part alta del carrer de Sant Ramon, a banda dels pares de l’Escola de Música. El veïnat ja hi estava acostumat i s’adaptava a les restriccions horàries d’un sistema que, en el fons, no els perjudicava. Entenem que som a temps de recuperar-les per a la rotació.
  • Carrer de Sant Antoni. Mig carrer està regulat. Creiem que el comerç de la zona -Pl. Constitució, Bonasort i part baixa de Sant Ramon i Sant Martí- se’n beneficiaria.
  • Carrer de Santa Marcel·lina, entre Sant Casimir i Sant Daniel.

Donar més amplada a les places en bateria. Al passatge Sant Daniel, per exemple, es fa complicat aparcar i poder obrir la porta del cotxe, atès que són places massa estretes.

Ampliar l’horari de regulació. Davant l’hàbit de molts resident d’aparcar en Zona Taronja una hora i mitja abans del final del període regulat, ens trobem que moltes zones comercials ja no disposen d’aparcament a les 18,30h de la tarda. Aquesta és una franja molt important per al comerç i per això proposem ampliar el període regulat fins a les 21h. Els residents hi aparcaran a partir de les 19,30h i el comerç podrà gaudir de més rotació.

Incrementar la vigilància. La Zona Taronja pot ser eficaç a l’hora de garantir la rotació només en cas que hi hagi un servei de vigilància molt amatent a les infraccions. A hores d’ara, gairebé cinc mesos després de l’entrada en vigor de la Zona Taronja -sense sancions-aquesta mesura ja es percep com a innòcua per als infractors.