Ja fa massa anys que l’EMD de Bellaterra i l’Ajuntament de Cerdanyola mantenen relacions tenses que han portat a situacions extremes com l’intent d’independència del sector o, actualment, la proposta d’agregació al municipi veí de Sant Cugat del Vallès.

Des de Junts per Cerdanyola veiem aquestes propostes com a fugides endavant i apostem pel diàleg amb el veïnat i l’EMD.

Entenem que la fórmula de l’actual EMD és millorable, però també creiem que no s’han avaluat de forma objectiva els anys de funcionament descentralitzat, una tasca que haurien de facilitar EMD i Ajuntament, amb la participació del veïnat, per detectar i resoldre problemes i malfuncionaments.

És des d’aquest punt de vista que proposem treballar lleialment amb el govern de l’EMD en benefici de la ciutadania de Bellaterra

  • Prioritzar acords per al tancament del conveni amb l’EMD aconseguint que sigui satisfactori per a totes les parts: que respecti el finançament i competències d’aquest ens, que trobi un punt d’equilibri que resolgui la convivència i l’encaix d’aquesta part de Cerdanyola amb el conjunt de la ciutat, deixant clar que aquest és un acord obert, susceptible de modificar de mutu acord, en funció de les noves necessitats que es vagin detectant.
  • Elaboració d’un Pla de Millora Urbana.
  • Reclamar a la Generalitat l’obertura del CAP Bellaterra.
  • Modificació del Pla Urbanístic per a Bellaterra, sense canviar la morfologia del lloc, permetent les divisions horitzontals per garantir la diversitat d’edats habitatges classificació A.
  • Aprofitar i compartir aparcament amb la UAB a la zona de l’Estació. Treballar per aconseguir l’obertura d’un pas de vehicles sota la via.
  • Eix cívic Cerdanyola-UAB-Bellaterra, carril bici i transport públic potent.

Descarrega’t aquí el document amb la comparativa entre l’actual conveni i la proposta de conveni amb què vam treballar l’anterior mandat.