Des de Junts per Cerdanyola hem preparat una moció per al Ple de setembre per tal que es commemori dignament el centenari de l’edifici de l’Ajuntament, l’any que ve. La moció ha rebut l’adhesió de tots els grups de la cambra, de manera que prospera com a proposta de la Junta de Portaveus. A continuació, el text presentat:

MOCIÓ PELS CENT ANYS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT 1922 – 2022

L’Ajuntament és la institució que té per funció el govern i l’administració dels interessos de la ciutadania. L’edifici que és la seu d’aquest govern, sovint també se’l denomina com a Casa del Poble, Casa de la Vila, el Comú, Paeria o Batllia.

La nostra primera Casa de la Vila es va instal·lar en una casa del carrer Sant Ramon, concretament el número 57 (actualment el nº 161), bastida durant la segona meitat del segle XIX. La referència documental que tenim del primer ajuntament de Cerdanyola data de l’any 1841. Fa 180 anys.

El nostre edifici actual és d’estil noucentista projectat per l’arquitecte Eduard Maria Balcells, la construcció de l’actual edifici es va fer l’any 1922. Es va aixecar entre els dos barris de Cerdanyola (el de Dalt i el de Baix) que s’havien anat formant al llarg del segle XIX, configurant així el centre del poder local. En aquella època Cerdanyola tenia 370 cases i 1351 habitants, era alcalde en Josep Altimira i Roca. El proper any 2022 serà el seu centenari.

L’edifici actual i al llarg del temps, s’ha anat transformant per tal de donar resposta a les  necessitats que generava una població en creixement, especialment els anys 60-70 del segle XX. La façana principal de l’edifici i l’artesanat de la Sala de Plens són elements principals que resten.

Des de Junts per Cerdanyola creiem que s’ha de posar en valor aquesta efemèride. En aquest primer centenari proposem que es faci algun acte commemorant aquest esdeveniment.

Per tal de preservar i posar en valor el patrimoni històric de la ciutat, nosaltres proposem, entre d’altres,  que aquest edifici sigui declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

A proposta del  Grup Municipal de Junts per Cerdanyola el Ple Municipal,

ACORDA:

PRIMER:  En el transcurs del proper any 2022, dur a terme un acte commemoratiu del Centenari de l’edifici de l’Ajuntament.

SEGON: Declarar l’actual edifici municipal com a Bé Cultural d’Interès Local.

TERCER: Col·locar una placa commemorativa a la façana de l’edifici del carrer Sant Ramon on es va instal·lar la primera Casa de la Vila que recordi aquesta efemèride.