Per Robert Álvarez, Maite Barceló i Glòria Grañén

L’envelliment de la població és un fet. I, al mateix temps que augmenta l’esperança de vida, ens trobem amb un col·lectiu de la gent gran desprotegit, sobretot si tenim en compte la velocitat amb què canvia la societat: xarxes socials, internet, digitalització, intel·ligència artificial, habitatge, el comerç…

Certament, som un col·lectiu desprotegit. És innegable que part de la societat ens estigmatitza, com si la vellesa fos una etapa de la vida menys important, de menys valor. I més si hi afegim que la majoria de les persones grans tenim un poder adquisitiu limitat, amb unes pensions que tot just arriben per a un nivell de vida digne o que, directament, ens aboca a una pobresa preocupant.

Per tant, des de Junts per Cerdanyola treballarem perquè les administracions, i en especial l’Ajuntament, tinguin cura de la gent gran que ho necessita i facin efectives polítiques que realment millorin la nostra vida.

I que ens escoltin. Defensem que la gent gran hem d’estar presents i hem de poder participar activament en les decisions que ens afecten. Com? Doncs creant plataformes on siguem al centre i puguem opinar sobre com volem els nous serveis, l’atenció sanitària, un estil de vida saludable, etc. Que nosaltres mateixos puguem decidir com volem ser cuidats.

Al marge de ser escoltats, des de l’Ajuntament s’han de cobrir una sèrie d’aspectes imprescindibles per millorar la vida de les persones grans: reforçar el seguiment de les persones amb dependència, millorar la mobilitat, animar al voluntariat, cooperar amb fundacions que promouen l’acompanyament per evitar l’aïllament social, promoure l’adaptació dels habitatges per la gent gran i fer una Cerdanyola accessible, amb casals d’avis i residències geriàtriques publiques, lluny dels grans edificis i procurant espais més reduïts, íntims i familiars.

La llista és llarga, però és imprescindible actuar davant d’aquest repte tan gran i tan urgent, d’un col·lectiu que no para de créixer i al qual se li ha de donar visibilitat, a fi que no es quedi enrere davant dels reptes del món actual.

Volem una ciutat moderna, amb tots els mitjans possibles perquè, mentre augmenta l’esperança de vida de la població, no augmentin també els problemes que se’n deriven.

Tindrem així una societat sana i més humana, orgullosa de proporcionar un nivell de vida acceptable per a tothom.

Glòria Grañén, Maite Barceló i Robert Álvarez són candidats a les Municipals per Junts per Cerdanyola