El portaveu de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut, ha demanat a l’alcalde Carlos Cordón que segueixi les passes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que l’Ajuntament recorri contra l’aprovació definitiva de l‘ordenança fiscal que regula el Tribut metropolità per al 2019.

Des de Junts es valora positivament el fet que el nostre municipi es beneficiï de la rebaixa dels títols de transport, com una mesura per fomentar l’ús del transport públic, però troba injust que el càlcul de l’impost es faci a partir del valor cadastral dels immobles.

Aquest fet està provocant problemes a moltes famílies de la ciutat que han vist trasbalsades les seves economies per un nou impost que no s’ha fet amb criteris de justícia i equitat. No es té en compte la situació econòmica de les famílies, pel fet que grava més als que tenen més metres quadrats de propietat i prou, sense comptar el nivell de renda, la situació social ni el nombre de membres de la unitat familiar.

En aquest sentit, cal recordar que el Ple va aprovar el 2017 una moció on s’instava a fer un pla de personalització dels tributs locals.

Igualment, tampoc s’ha fet prou difusió de les accions que s’emprendran -si és que està previst emprendre-les- per a la millora efectiva del transport públic a Cerdanyola, que ens situïn en nivells similars als d’altres municipis de la 1a corona, ni la campanya de conscienciació necessària entre la població.

Com en tantes altres ocasions, s’ha tirat pel dret, com ha apuntat l’Ajuntament de Sant Cugat, sense donar prou explicacions ni a governs locals ni a ciutadania.

Creiem que l’ATM es pot permetre la suspensió del cobrament del tribut per implantar-lo de forma progressiva, coherent i equitativa i, alhora, avançar d’una vegada per totes en la promesa T-Mobilitat en funció del quilometratge que es faci.

Entenem que el Govern Municipal pot seguir l’exemple de Sant Cugat, on el PSC governa amb ERC i no han tingut cap problema per recórrer, malgrat haver-ne estat els impulsors a l’AMB.

[AMPLIACIÓ 23:30 del 30 d’Octubre de 2019]

En el ple celebrat aquesta nit, el govern de la ciutat ha comunicat que l’Ajuntament de Sant Cugat retirarà el recurs. Per tant, donem per contestada la nostra pregunta. Malgrat això, ens referfem en què l’impost no reparteix d’una forma justa els costos de formar part de la zona 1 ni s’ha aclarit de quina forma es reinvertiran aquests diners a la nostra ciutat.