També anima el Govern municipal a ser actiu i imparcial reclamant mesures a les administracions supramunicipals

Joan Sánchez Braut, portaveu de Junts per Cerdanyola

Des de Junts per Cerdanyola donem suport a les mesures dutes a terme pel govern de la ciutat davant la crisi del COVID-19, en funció de les competències que els ajuntament tenen atribuïdes.

Amb tot, col·laborar a suavitzar la corba de contagis i atendre les emergències socials a mesura que sorgeixen és només una part de la tasca que cal fer.

L’altra és garantir que els efectes d’aquesta excepcionalitat no vagin més enllà i això demana la implicació municipal per minimitzar els perjudicis a empreses, comerços i hostaleria, amb especial atenció a les persones que es troben en el règim d’autònoms.

En aquest sentit, des de Junts apostem perquè el govern no ho faci sol, sinó que compti amb les entitats de caire econòmic de la ciutat -associació de comerciants, associacions dels mercats, gremi d’hostaleria, associació d’empresaris i associació d’empreses del PTV-, i representants dels grups municipals, en el marc d’una comissió que pugui acordar mesures efectives per a la reactivació econòmica local. És una acció que ja estan treballant ajuntaments veïns.

Igualment, animem el govern a revisar el pressupost per al 2020, amb l’objectiu de reassignar recursos econòmics, per exemple d’activitats que ja sabem que no es duran a terme, al fons d’emergència que ja s’ha obert. Aquest fons hauria de ser tan robust com sigui possible, per enfrontar totes les eventualitats.

Reivindicacions necessàries
Som conscients que els ens locals es troben fortament limitats per actuar en moments com aquest, però també creiem que com a Ajuntament ens hem de posicionar de forma decidida i sense partidismes, perquè els governs català i espanyol emprenguin les accions necessàries per fer-ho possible, en funció de les seves competències. És per això que demanem al Govern de Cerdanyola que faci seus i transmeti on correspongui els punts següents:

1. Establiment d’una renda mínima no contributiva per a aquelles persones que s’hagin quedat sense recursos.

2. Eliminació de l’objectiu de dèficit i el sostre de despesa perquè comunitats i ens locals puguin endeutar-se per fer front a la crisi.

3. Modificació de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, per preveure noves bonificacions als tributs municipals (IBI, ICIO i IAE).

4. Reclamar la rebaixa de tarifes dels serveis bàsics -aigua, gas, llum, telefonia.

5. Mesures d’ajut als autònoms i pimes que els garanteixin liquiditat.