El Grup Municipal de Junts per Cerdanyola va votar el dijous passat en contra de la modificació de les ordenances fiscals. A continuació, l’argumentació del nostre regidor Joan Sánchez Braut al Ple:

“Aquestes són unes ordenances fiscals, que sembla que es faran per etapes. De moment només incorporen dues novetats:

D’una banda, l’augment del 50% de l’IBI als habitatges buits, i estem d’acord que es vulgui provar si la mesura és útil o no.

De l’altra, tenim un augment de l’IAE en totes les zones de la ciutat que va del 16 al 25%. Ens diuen que així s’equipara aquest impost amb els municipis de l’entorn, que només el paguen empreses que facturen més d’un milió d’euros -que facturen, no que guanyen-, que l’increment és és suportable… Bé, ho trobaríem raonable en unes altres circumstàncies.

Però fer-ho ara… creiem que s’està enviant un missatge negatiu a les empreses, a les que ja tenim, i a les que volem que vinguin.

És evident que les empreses han de tributar pel bé comú, tal com fem la resta de ciutadans i ciutadanes. Però de la mateixa que esperem unes contrapartides raonables, també les esperen les empreses. I què s’ha fet per les empreses locals en els darrers, posem pel cas, deu anys?

Estem enviant un missatge negatiu al món de l’empresa: us apugem els impostos a canvi de res. I això en el context econòmic i sociosanitari en què ens trobem.

Però siguem justos. El govern reconeix que està entre les seves prioritats millorar les condicions del món empresarial, perquè és l’única manera de generar ocupació i ingressos per a la ciutat. Per tant, hauria estat més lògic ajornar aquest increment un, dos anys, quan es pugui veure alguna, alguna millora.

Però avui estem posant el carro davant dels bous. I és per això que hi votarem en contra”.