Presentació de l’acord amb el Govern de Cerdanyola

Aquest 30 de desembre, Junts Per Cerdanyola hem votat a favor dels pressupostos pel 2020. Les raons principals són les següents:

1. La ciutat necessita uns pressupostos aprovats i fa 3 anys que aquest fet no es produeix. Sense pressupostos, la ciutat queda encallada, sense poder avançar. Això ho hem pagat tota la ciutadania al llarg del passat mandat i considerem que és fonamental que no torni a passar. Donar-los suport era una qüestió de responsabilitat.

2. Vam presentar-nos a les eleccions explicant que no havíem vingut a bloquejar sinó a construir. Per això, quan la negociació va començar, vam posar propostes honestes amb voluntat que s’incorporessin als pressupostos. Moltes estan incorporades, com ara detallarem. Per tant, si la nostra voluntat és de construcció, havíem de donar-los suport.

3. Hi ha propostes pensades per aplicar-les a curt termini i d’altres a mig i llarg termini, fent un balanç de present i futur que considerem fonamental pel progrés de la ciutat. Les més destacades són les següents:

  1. Posar en marxa els treballs per a la consolidació del Parc Arqueològic de Cerdanyola, tal i com ja s’ha consignat al Pla d’Inversions 2020-23, amb una partida de 30.000€, per elaborar un projecte que delimiti estratègies i accions a dur a terme, tant des d’Urbanisme com des de Cultura i Educació; que marqui possibles fonts de finançament, i que estableixi terminis. L’abast del Parc inclourà els jaciments arqueològics de Can Canaletes, Can Valldaura, Can Castelló… i es treballarà per integrar-lo als Museus d’Història de la ciutat i a les polítiques de Projecció de la Ciutat, i comptant amb el suport de la Taula de Patrimoni. L’objetiu seria disposar del projecte en un any, per la qual cosa caldria iniciar els tràmits com abans millor.
  2. Avançar les obres de substitució de l’enllumenat de Bellaterra, inicialment previstes al Pla d’Inversions per als anys 2022-23. Les obres s’iniciaran el 2021 i ja es troba reflectit al Pla d’Inversions.
  3. Reprendre amb urgència contactes amb la propietat de la Masia de Cordelles per estudiar la possibilitat que l’edifici passi a ser de titularitat municipal, en la línia que ja es va obrir en el passat mandat i amb cost mínim per a la ciutat.
  4. Crear l’Oficina de Promoció Empresarial i Comercial, destinada a traçar estratègies per a l’atracció d’empreses i el foment del comerç de qualitat, com per exemple un Pla de Polígons, per al qual ja hi ha en aquest pressupost una petita assignació, i que hauria de fer propostes de millora i racionalització dels espais industrials de Cerdanyola. Amb aquest objectiu, s’inclourà en la nova Relació de Llocs de Treball la figura del Cap de Secció de Promoció Empresarial i Comercial i personal administratiu suficient.
  5. Reforçar les activitat de dinamització comercial de la ciutat, amb el manteniment d’activitats com Les botigues al carrer –que recentment han substituït el Firestoc- amb estreta col·laboració amb les diferents entitats comercials i relacionades amb altres àrees de l’Ajuntament que hi poden contribuir, com ara Cultura.
  6. Prioritzar els treballs de planificació estratègica amb la creació de l’oficina d’aquest servei. Incloure en la nova Relació de Llocs de Treball la figura del Cap de Secció i personal administratiu suficient. Reprendre els treballs a partir del diagnòstic presentat a finals del passat mandat, amb fórmules de participació que comptin amb tots els grups municipals, partits, entitats i ciutadania que ho desitgin, i amb l’estreta col·laboració amb totes les àrees de l’Ajuntament, així com les institucions i organismes d’alt valor afegit de la nostra ciutat, com la UAB, el PTV, el Sincrotró i el Parc de l’Alba, entre d’altres.

4. Per a fer seguiment del compliment de tots aquests acords, hem constituït una Comissió de Seguiment, que es reunirà com a mínim bimensualment.

Aquest proper 2020 tindrem més eines per treballar per la ciutat. Ens comprometem a fer un seguiment i a garantir que allò que hem acordat, es duu a terme.