En el debat organitzat pels mitjans de comunicació locals, celebrat a l’Ateneu el 15 de maig, el candidat de Junts, Joan Sánchez Braut, va explicar que “fem una proposta per millorar la ciutat i la vida dels seus veïns i veïnes, perquè aquesta ciutat fa massa que funciona per inèrcia. Volem que Cerdanyola sigui viable: que avui i d’aquí a 20 anys pugui respondre a les necessitats, generi riquesa i oportunitats i pugui ser una ciutat de referència”. Des de Junts, va continuar, “fem una proposta basada en la transparència, la participació i la visió estratègica… i els consensos, perquè els consensos per a la ciutat del futur hauran de ser més amplis que una suma de 13”.

En els diferents blocs proposats per la premsa, el candidat de Junts va fer les següents propostes:

TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

 • Junts engegarem plans per articular la ciutat, en base al transport públic i a la urbanització coherent d’alguns espais buits que són ferides obertes: Aiscondel, les naus d’Uralita de la carretera de Barcelona, la zona de la raqueta… amb equipaments i habitatge, també HPO de lloguer, baixos comercials adients i oficines. Calen polítiques d’habitatge que contribueixin a abaixar preus.
 • Cerdanyola és una ciutat urbanísticament envellida. Per això proposem fer plans de millora urbana a tots els barris, i un pla de rehabilitació dels edificis de la ciutat anteriors als anys 80.
 • La qualitat de l’espai públic és el principal reclam perquè la ciutadania hi faci vida, surti a comprar i a participar.
 • I el mateix val per als polígons d’empreses.
 • Cal primar criteris de transparència i participció de la ciutadania.
 • Per això proposem crear els consells de barri o de districte i assignar un regidor a cadascun, ja sigui del govern, ja sigui de l’oposició.
 • I els consells estaran representats en l’Oficina del Projecte Estratègic de Cerdanyola, per construir des d’ara mateix la Cerdanyola dels propers 20 anys.
 • Cal refer ponts amb entitats com la UAB, el Sincrotró, el Parc de l’Alba, el Parc de Collserola, el Parc de Recerca, el Parc Tecnològic, el CIT…
 • Tots ells són actius de Cerdanyola i ens hem d’ajudar mútuament. I els hem de sumar als que tenim per nosaltres mateixos: el patrimoni, la cultura, els esports…
 • Hem de projectar la marca Cerdanyola al món, i a nosaltres mateixos, una marca que ens permeti atraure inversions, empreses, comerç, turisme, i ocupació.

INVERSIONS I INFRAESTRUCTURES

 • En matèria d’inversions, patim un greu dèficit.
 • Anys de crisi i de manca de consensos han fet que els diners per a inversió no tinguessin el destí merescut.
 • Cal fer un ambiciós pla d’inversions, amb participació i visió estratègica.
 • Hem d’explorar finançament amb totes les administracions. Compartir projectes amb els actius del territori: UAB, CIT, Parc de l’Alba…
 • I reclamar les inversions que siguin competència de les altres administracions, com ara la recuperació de l’Hospital Ernest Lluch o una nova residència per a la tercera edat.
 • Les inversions han de tenir sentit: han de servir per articular el territori, per renovar la ciutat, per generar oportunitats, dinamitzar el sector on es fan i per millorar les condicions de vida de les persones.
 • I cercarem consensos al govern i a l’oposició i amb la ciutadania.
 • Caldrà fer un Pla d’equipaments culturals i esportius, que inclogui l’Hotel d’entitats, auditori mitjà, recuperar per a la ciutat la Masia de Cordelles, pavelló, pista d’atletisme i piscina reglamentària, entre moltes altres, com el nou arxiu històric o la recuperació de Ca n’Ortadó i la creació del Parc Arqueològic de Cerdanyola.
 • I destinar recursos als equipaments existents, amb greu dèficits de manteniment, com ara l’Ateneu mateix o les pistes de tennis i pàdel…

ATENCIÓ A LES PERSONES I SERVEIS SOCIALS

 • Per a Junts, la prioritat de l’Ajuntament és protegir les persones: que ningú quedi enrera.
 • Cerdanyola té la població estancada. Calen polítiques actives d’habitatge protegit de lloguer. I un pla de xoc per a habitatge dotacional.
 • I un altre problema: l’envelliment de la població.
 • Per les necessitats actuals i les que vindran, l’Ajuntament ha de preveure respostes en matèria de dependència, treballar per a la dotació de noves residències per a la gent gran, centres de dia, accessibilitat, i polítiques d’envelliment actiuels casals i esplais no poden ser l’única proposta. Afavorirem l’impuls a les activitats intergeneracionals.
 • En matèria de Salut, lluitarem per recuperar el projecte d’Hospital Ernest Lluch, i el reforçament de personal als CAP de La Farigola i Fontetes. Reclamarem el CAP per a Bellaterra.
 • Proposem un pla per fer el cens dels edificis amb amiant i intervenir-hi.
 • Des de Junts també creiem que cal seguir posant l’accent en les polítiques d’igualtat per fer de la diversitat sexual i de gènere un valor compartit per tota la ciutadania.
 • En definitiva, hem de posar especial atenció i seguiment de les persones vulnerables per part de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament.
 • Insistim que la millor política social és l’ocupació. Cal explotar totes les possibilitats de formació ocupacional, plans d’ocupació tenint en compte les demandes del mercat laboral… I atraure empreses i comerços que els puguin ocupar, és clar.
 • Sol·licitarem a la Generalitat l’augment de l’oferta de cicles formatius a Cerdanyola.
 • Volem millorar la política de beques de material i menjador i ampliar els límits per poder sol·licitar aquests ajuts (tarificació).