El candidat de Junts per Cerdanyola, Joan Sánchez Braut, va participar en el debat de caps de llista de Cerdanyola Empresarial, el dijous 9 de maig, a l’auditori del Parc Tecnològic del Vallès.

El debat estava centrat en temes d’empresa i Sánchez va defensar que “l’objectiu és fer una ciutat pròspera que pugui garantir el benestar de les persones, objectiu que només s’aconseguirà amb activitat econòmica nova i impedint que la que ja tenim marxi. La millor política social és l’ocupació i, per tant, cal estar, sense prejudicis ni sectarismes, al costat de les empreses, els comerços, i l’hostaleria”.

En l’apartat d’Indústria i Serveis Avançats, va remarcar que “empreses que podrien venir prefereixen poblacions que sí que satisfan les seves necessitats de creixement o de serveis de qualitat”. Per això va proposar:

 • Captar PIMES industrials per completar els nostres polígons.
 • Millorar els polígons i parcs empresarials.
 • Dotar Cerdanyola d’espais d’oficines.
 • Cooperar amb els usuaris i fomentar l’associacionisme empresarial.
 • No renunciar a cap ajut extern i programes públics.
 • L’Àrea de Promoció Econòmica hauria d’oferir molts més serveis a les empreses.
 • La creació de l’Oficina de Projecte Estratègic, per detectar oportunitats, i engegar projectes a mig i llarg termini que creïn valor en el màxim d’àmbits.

Referint-se a Cerdanyola com a ciutat del coneixement i la innovació, el nostre candidat va apostar percol·laborar amb les institucions de recerca del territori per atraure empreses de base tecnològica que aboquin el seu coneixement en la societat i les empreses de la ciutat”.

Per a Sánchez, “l’Autònoma és el cas més clar de manca d’entesa i de diàleg”. Per resoldre-ho, va proposar:

 • Diàleg i compartir el màxim d’activitats a la ciutat i a la universitat. Acords per l’ús d’instal·lacions esportives i culturals de la UAB.
 • Oferir espais al Parc de l’Alba i al casc urbà per portar-hi serveis de la universitat, com classes de màster i la residència universitària a la ciutat.
 • Millorar les connexions físiques i emocionals amb la universitat.
 • Cercar el consens de tots els grups polítics per fer una mesa de relació i de treball institucional amb la UAB. Dins de l’oficina del Projecte de ciutat.

D’altra banda, va apuntar que cal:

 • Oferir espais de qualitat a les spin off o start ups que sorgeixen del Parc de Recerca de l’Autònoma o de l’entorn d’Eurecat. Reconvertir algunes naus en desús per fer petits espais amb serveis comuns per a tallers especialitzats.
 • Crear el Fav Living Lab que impliqui els agents del coneixement del municipi i que sigui un referent de networking, formació en noves tecnologies i incubadora de noves empreses.

Pel que fa al Parc de l’Alba, un espai que ho té tot a punt per atraure grans empreses innovadores, va afirmar que “cal tirar endavant, aprofitar les oportunitats, dialogar, i trobar solucions als abocadors”.

Per a Junts, és important apostar per ampliar l’oferta de formació professional dual especialment les tecnològiques; ser proactius en els ens supramunicipals on participem, i apostar des de l’Ajuntament per una certa especialització de les empreses que vulguin venir en sectors com el medical device, la mobilitat sostenible o les energies netes, on tenim centres i experiències de referència.

Comerç, restauració, hostaleria i oci nocturn

Sánchez va remarcar que “cal que el comerç sigui present en el centre de la planificació urbanística del municipi. És l’eix vertebrador de la vida ciutadana” i cal articular Cerdanyola en relació als eixos i els mercats.

“El comerç vol un espai públic de qualitat on fer la seva activitat”, va continuar, tot assenyalant que cal “saltar el riu Sec i recuperar la idea de la façana comercial del passeig del Pont”.

Igualment, va apostar per “repensar la mobilitat i l’aparcament” i va reclamar per al sector “aplicar al comerç aquesta mirada estratègica que reivindiquem per a tot, ubicant serveis i equipaments atractius”.

Finalment, referint-se al turisme, va proposar la creació de l’Oficina de Turisme que articuli totes aquestes possibilitats i que serveixi per dinamitzar el comerç, la restauració i reforci una marca positiva de la ciutat en cada camp.

Des de Junts per Cerdanyola, va concloure, creiem que cal reforçar l’Àrea de Promoció Econòmica, amb una estructura més àmplia i incorporar personal amb missions més estratègiques, i identificar aquells mecanismes que facilitin l’impuls de l’economia productiva, que l’acompanyin i que tractin amb cura especial aquelles inicitives més orientades a la creació d’ocupació i valor afegit.