Les agrupacions locals de Junts dels municipis que envolten el Parc de Collserola i l’EMD de Valldoreix, vam elaborar una moció per demanar al Consorci del Parc Natural de Collserola un seguit de mesures que minimitzessin el risc d’incendis provocat per les altes temperatures, el continu forestal i la maca d’espais agraris que facin de franges de protecció.

Davant l’interès del Grup Municipal d’Esquerra per fer-hi aportacions, Junts per Cerdanyola va retirar la moció del Ple d’abril i l’hem treballat conjuntament per, finalment, presentar-la al Ple de maig.

La moció insta les administracions que formen el Consorci a complir els compromisos d’inversió i manteniment per l’adequat desenvolupament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNAT).

També aposta per seguir incentivant la gestió agroforestal, promoure un segell que productes agroforestals produïts a Collserola, potenciar la ramaderia al Parc amb un ramat permanent que també pugui pasturar als perímetres de Can Cerdà i Montflorit, incentivar l’agricultura i evitar la sobre freqüentació del Parc, entre d’altres.

També es demana informar els veïns dels nuclis de muntanya de les mesures que cal prendre davant riscs d’incendi, de la aprovació del DUPROCIM i de les accions que es caldria implementar, com simulacres d’evacuació i confinament.

Finalment, es reclama augmentar la periodicitat del manteniment de les franges de protecció dels nuclis de població i instar els propietaris de les parcel·les no edificades a mantenir-les en condicions.

Llegiu aquí la moció