Des de Junts per Cerdanyola volem fer constar que les accions que es proposen i es volen debatre a les Taules de Reconstrucció Social i Econòmica de la nostra ciutat han d’anar encaminades a afavorir directament la ciutadania que s’ha vist perjudicada per la crisi sanitària, un fet sobrevingut que des de l’Ajuntament hem de suavitzar tant com sigui possible. Aquesta serà la manera de, indirectament, beneficiar tothom.

Entenem que tothom hi ha perdut, en aquesta crisi, i que no es tracta tant de compensar tot el que s’ha perdut, cosa que serà probablement impossible, sinó d’ajudar tothom en la mesura que ho necessiti per no quedar enrere, evitar situacions irreversibles i garantir que en el menor temps possible ciutadans, comerços, bars i restaurants, autònoms i empreses pugui tornar com a mínim a la situació en què ens trobàvem el 13 de març.

Des de Junts per Cerdanyola donem suport a les mesures presentades en el document inicial de treball presentat pel govern. Alhora, proposem els següents punts, que entenem que no dupliquen, sinó que complementen i en algun punt amplien el citat document.

1. Instar les administracions supralocals que es modifiqui per decret urgent la Llei d’estabilitat i es permeti fer dèficit. Actualment s’acumulen saldos que no es poden utilitzar.

2. Sol·licitar a l’AMB la suspensió immediata de l’emissió de rebuts del tribut metropolità, que es basa en uns valors cadastrals que ja han perdut avui tot el seu sentit, del poc que tenien.

3. Establir un servei d’arbitratge municipal per mediar entre propietaris i llogaters, tant d’habitatge habitual com de locals, en aquells casos en què s’hagi vist afectat el nivell d’ingressos per l’estat d’alarma i que puguin mantenir els seus contractes de lloguer, ajornant o suspenent temporalment els pagaments. Estudiar bonificacions IBI per a aquells propietaris que hi accedeixin. En aquells casos en què sigui impossible l’acord, habilitar una línia d’ajuts per fer front als pagaments del lloguer.

4. Estudiar la fórmula per aconseguir bonificacions en el pagament de l’IBI a treballadors afectats per un ERTO i també autònoms afectats per l’estat d’alarma.

5. Exempció de l’IVTM a vehicles vinculats a petites activitats econòmiques afectades pel decret d’alarma.

6. Suspensió de taxes de cementiri a persones afectades econòmicament per l’estat d’alarma.

7. Paquets de tiquets gratuïts de zona blava per al comerç local, com a estratègia d’atracció de clients.

8. Els serveis de menjador i extraescolars de les escoles s’han suspès i s’han deixat de cobrar a tots els centres. Les entitats que gestionen les activitats extraescolars viuen una situació complicada, ja que tot i que puguin acollir-se a un ERTO, no totes podran assumir la despesa que suposa. Estudiar la creació d’un fons de contingència per poder ajudar-les.

9. Prohibició dels desnonaments, no només en usos residencials, també en els negocis, fins que remeti la crisi sanitària.

10. Ampliació de terrasses de bars i restaurants en la mesura de la disponibilitat de l’espai públic. Estudiar la possibilitat d’eliminar espais d’aparcament quan no hi hagi més opció.

11. Creació de l’Oficina de Promoció Empresarial, en la línia de l’acord del Govern amb Junts per Cerdanyola per a l’aprovació del Pressupost 2020. En cooperació amb els actors especialitzats del sistema per donar resposta a la situació de crisi actual i treballar per al futur. Implantació de la Finestreta Única Empresarial com a punt únic i centralitzat d’ajuda i informació per empreses i autònoms.

12. Convocar el consell escolar municipal extraordinari i permanent per al seguiment de la situació fins a la normalització.

13. Revisió i reforçament convenis tercer sector: Caritas, Menjador Solidari, Amics Mossèn Rosell…

14. Reactivació de l’esport de base corregint i ampliant els criteris d’accés a les subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, amb la finalitat que cap infant i jove es quedi sense practicar esport per motius econòmics.

15. Elaborar un pla de suport econòmic a clubs i entitats esportives que garanteixi la supervivència del teixit esportiu de la ciutat, i que asseguri el cobrament de les subvencions i convenis.

16. Facilitar al màxim les reprogramacions d’activitats culturals i l’accés a les mateixes un cop s’aixequi el confinament.

17. Accelerar el tràmit i pagament de les subvencions a entitats i associacions.